Ga naar belangrijkste inhoud.

Ervaringswerker – Ziekenhuis High Intensive Care (HIC) en Intensieve Behandeleenheid (ID) (50 %)

Ervaringswerker – Ziekenhuis High Intensive Care (HIC) en Intensieve Behandeleenheid (ID) (50 %)

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een: Ervaringswerker – Ziekenhuis High Intensive Care (HIC)
en Intensieve Behandeleenheid (ID) (50%).

Functie

Je werkt als ervaringswerker binnen de afdeling HIC en de afdeling ID en zet je ervaringskennis op een deskundige wijze in om zo een bijdrage te leveren aan het herstelproces van onze cliënten, enerzijds door zelfstandige cliëntencontacten, anderzijds door het bevorderen van een herstelondersteunende zorgverlening binnen de teams van beide afdelingen.

De afdeling High Intensive Care (HIC) wil specifiek mensen, die in een ernstige en acute psychiatrische nood verkeren, op een respectvolle manier begeleiden. Binnen een veilig zorgklimaat gaan we, samen met de cliënt en de naasten op zoek naar de behandeldoelstellingen. Presentie, empoweren en herstelgericht denken zijn onmisbare begrippen op onze afdeling.

De Intensieve Behandeleenheid (ID) is een (semi-)gesloten behandelafdeling die ruimte geeft aan cliënten die een intensief behandeltraject vereisen omwille van een complexe en/of dubbeldiagnose problematiek. Er wordt vooral ingezet op herstelondersteunende behandeling en begeleiding gericht op de oriëntatie naar de meest geschikte woon- of begeleidingsvorm.

Je ondersteunt cliënten individueel en soms ook in groep in het herwinnen van eigen kracht, het ontdekken en ontwikkelen van hun uniek herstelproces. Jouw inbreng van ervarings- en herstelkennis is hierin belangrijk. Daarnaast adviseer je jouw teamleden vanuit het cliëntenperspectief en je eigen ervaringsdeskundigheid. Daartoe neem je deel aan teamoverleg en ondersteun je mee initiatieven m.b.t. cliëntenparticipatie.

Je wordt aangestuurd door de afdelingshoofden van beide teams. Een projectmedewerker zorg ondersteunt de ervaringswerker individueel en in groep.

Profiel

 • Je beschikt over relevante ervaring als hulpvrager in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg. Je bent voldoende gevorderd in je eigen herstelproces waardoor je anderen kan inspireren en hoop kan geven tot herstel.
 • Je hebt een vangnet voor je eigen nazorg en behandeling.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring of affiniteit met de doelgroep cliënten in crisis, complexe en/of dubbeldiagnose.
 • Ervaring met gedwongen opname is een pluspunt.
 • Je hebt een opleiding ervaringsdeskundige gevolgd (of bent hier voldoende in gevorderd) en bent bereid je op dit gebied nog verder bij te scholen.
 • Je beschikt over een goede portie gedeelde verantwoordelijkheidszin en functioneren binnen een team stelt geen probleem.
 • Je denkt en handelt verbindend en krachtgericht.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
 • Je durft de uitdaging aan om aan de slag te gaan op afdelingen die zich sterk aan het ontwikkelen zijn en waar de functie van ervaringswerker nog niet volledig is uitgekristalliseerd.
 • Je werkt vanuit de missie van de Groep Broeders van Liefde.
 • Je stelt persoonsgerichte zorg en presentie centraal in je dagdagelijks handelen.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je herkent jezelf in onze 5 kernwaarden (respect, professionaliteit, cliëntgerichtheid, kwaliteit en samenwerking) en handelt hiernaar.

Ons aanbod

Jouw werk bij onze organisatie is veelzijdig, uitdagend en boeiend. Het vraagt betrokkenheid, geeft voldoening en verdient waardering. Daarom voeren we een actief medewerkersbeleid dat inzet op een
gezonde en zorgzame werkomgeving. Verder bieden we je:

 • Een boeiende functie met afwisseling en verantwoordelijkheid binnen twee dynamische startende teams.
 • Een deeltijdse overeenkomst van één jaar met mogelijk tot verlenging of contract van onbepaalde duur.
 • Verschillende opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, zodat jij kunt blijven groeien in jouw rol als ervaringswerker.
 • De steun van collega’s ervaringswerkers, verenigd in een vakgroep ervaringswerkers, voor uitwisseling, intervisie en coaching.
 • Onmiddellijke indiensttreding.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket volgens IFIC-barema’s.
 • Een gunstige vakantieregeling met extra vakantiedagen en arbeidsduurverminderingsdagen.
 • Maaltijdcheques en gratis hospitalisatieverzekering.
 • Een terugbetaling woon-werkverkeer of fietsvergoeding en mogelijkheid tot fietsleasing.

Plaats van tewerkstelling

PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede

Interesse?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be.
Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Lieven Claeys, Projectmedewerker Zorg 0474/53.56.23, lieven.claeys@broedersvanliefde.be.

Een specifiek functieprofiel is op eenvoudige vraag beschikbaar.


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen