Ga naar belangrijkste inhoud.

Vrijwilliger Familie-ervaringsdeskundige – Ziekenhuis High Intensive Care (HIC) en Intensieve Behandeleenheid (ID) (deeltijds)

Vrijwilliger Familie-ervaringsdeskundige – Ziekenhuis High Intensive Care (HIC) en Intensieve Behandeleenheid (ID) (deeltijds)

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een deeltijdse vrijwilliger Familie-ervaringsdeskundige – Ziekenhuis High Intensive Care (HIC) en Intensieve Behandeleenheid (ID).

Je functie

Je bent als familie-ervaringsdeskundige actief voor de afdeling HIC en de afdeling ID. De visie van beide afdelingen,ziet familie en naasten van de cliënten als noodzakelijke partners voor het herstelproces van de cliënten. Daarom wil het team ook actief inzetten op de noden van familie en naasten. Jij bent als familie-ervaringsdeskundige enorm van belang. Jij bent op een bijzondere manier een steun en toeverlaat voor naasten van onze cliënten.

De functie ‘familie-ervaringsdeskundige’ is nieuw in het ziekenhuis en als dusdanig nog te ontwikkelen en niet volledig uitgekristaliseerd. De functie kan – in onderling overleg en afhankelijk van jouw beschikbaarheid – bestaan uit volgende elementen:

 • Ondersteunen van de familie/naasten bij het herstel van hun naasten. Jij staat naast de familie in dit proces.
 • Vanuit jouw expertise en ervaringskennis een actieve inbreng doen naar de teamleden en naar de beleidsteams van beide afdelingen m.b.t. het familieperspectief.
 • Vanuit de noden en het perspectief van familie meezoeken naar gepersonaliseerde antwoorden op familie-gerelateerde vragen via het geven van informatie, contact met lotgenoten, verbinding, advisering en signalering.

De afdeling High Intensive Care (HIC) wil specifiek mensen, die in een ernstige en acute psychiatrische nood verkeren, op een respectvolle manier begeleiden. Binnen een veilig zorgklimaat gaan we, samen met de cliënt en de naasten op zoek naar de behandeldoelstellingen. Presentie, empoweren en herstelgericht denken zijn onmisbare begrippen op onze afdeling.

De Intensieve Behandeleenheid (ID) is een (semi-)gesloten behandelafdeling die ruimte geeft aan cliënten die een intensief behandeltraject vereisen omwille van een complexe en/of dubbeldiagnose
problematiek. Er wordt vooral ingezet op herstelondersteunende behandeling en begeleiding gericht op de oriëntatie naar de meest geschikte woon- of begeleidingsvorm.

Je wordt aangestuurd door de afdelingshoofden van beide teams. Een projectmedewerker zorg ondersteunt jou in het vinden van jouw unieke plaats in beide teams. De uitbouw van de functie familie-ervaringsdeskundige kadert in de ruimere werking van het psychiatrisch centrum m.b.t. ervaringsdeskundigheid en ervaringswerk.

Je profiel

 • Je hebt zelf eigen ervaring als familielid of naaste van een persoon met psychische kwetsbaarheid, maar wordt door deze ervaring niet meer overspoeld en heeft deze ervaring getransformeerd naar
  ervaringskennis.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring of affiniteit met de doelgroep cliënten in crisis, complexe en/of dubbeldiagnose.
 • Ervaring met gedwongen opname is een pluspunt.
 • Je hebt een vorming familie-ervaringsdeskundigheid gevolgd (of bent bereid om deze vorming te volgen).
 • Je beschikt over een goede portie gedeelde verantwoordelijkheidszin en functioneren binnen een team stelt geen probleem.
 • Je denkt en handelt verbindend en krachtgericht.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
 • Je durft de uitdaging aan om aan de slag te gaan op afdelingen die zich sterk aan het ontwikkelen zijn en waar de functie van familie-ervaringsdeskundige nog niet volledig is uitgekristalliseerd.
 • Je werkt vanuit de missie van de Groep Broeders van Liefde.
 • Je stelt persoonsgerichte zorg en presentie centraal in je dagdagelijks handelen.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je herkent jezelf in onze 5 kernwaarden (respect, professionaliteit, cliëntgerichtheid, kwaliteit en samenwerking) en handelt hiernaar.

Ons aanbod

Jouw werk bij onze organisatie is veelzijdig, uitdagend en boeiend. Het vraagt betrokkenheid, geeft voldoening en verdient waardering. Daarom voeren we een actief beleid dat inzet op een gezonde en
zorgzame werkomgeving. Verder bieden we je:

 • Een boeiende vrijwilligersjob met afwisseling en verantwoordelijkheid binnen twee dynamische startende teams.
 • Verschillende opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, zodat jij kunt blijven groeien in jouw rol als familie-ervaringsdeskundige.
 • Ruimte voor intervisie en coaching
 • We houden – in overleg met jou – sterk rekening met jouw talenten, tijdsinvestering, work life balance,…
 • Een vrijwilligersovereenkomst met een aantal voordelen die PC Ariadne hieraan verbonden.

Plaats van tewerkstelling

PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede

Interesse?

Voor bijkomende informatie, een gesprek,… kan je terecht bij Lieven Claeys, Projectmedewerker Zorg 0474/53.56.23, lieven.claeys@broedersvanliefde.be.

Een specifiek functieprofiel is op eenvoudige vraag beschikbaar.


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen