Ga naar belangrijkste inhoud.

Deelname aan beleidsoverleg in (boven)lokale overheden

Deelname aan beleidsoverleg in (boven)lokale overheden

Deelname aan overleg op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau. De inbreng van de ervaringsdeskundige vertrekt vanuit de rechtenbenadering en fungeert als stem van de doelgroep.

Inschakeling van een opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting in het kader van de opvolging, vormgeving en evaluatie armoedebestrijdingsbeleid van (boven)lokale overheden. 

De ervaringsdeskundige beleidswerk brengt, via een brug-, consultatie- en signaalfunctie, de eigen verruimde ervaringskennis narratief en verbindend in dialoog bij het ondersteunen van medewerkers en beleidsmakers, teneinde de implementatie van krachtgerichte zorg of dienstverlening in beleid te stimuleren en zo bij te dragen aan de emancipatie van de doelgroep.  

Interesse?

Wens je meer info over dit aanbod? Neem dan contact op met ons via de contactpagina:

Contacteer ons


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen