Ga naar belangrijkste inhoud.

Drempelonderzoek voor deelnemende dienstverlening i.f.v. Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) door vragenlijst, met aansluitend het opzetten van een professionele dialoog

Drempelonderzoek voor deelnemende dienstverlening i.f.v. Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) door vragenlijst, met aansluitend het opzetten van een professionele dialoog

Wat zijn de drempels, maar ook welke mogelijkheden biedt de organisatie voor mensen in sociaal kwetsbare situaties? Dit onderzoek dient als middel om belangrijke aandachtspunten vast te leggen in de weg naar een meer toegankelijke hulp- of dienstverlening.

Voor mensen, door mensen - De Link

Wat is een drempelonderzoek?

Het drempelonderzoek is opgesteld als een vragenlijst. De vragen helpen om zicht te krijgen op mogelijke drempels voor mensen in sociaal kwetsbare situaties in de organisatie. Dit kunnen fysieke, psychische en sociale drempels zijn, maar ook beleidsmatige, structurele. De vragenlijst biedt ons de mogelijkheid tot dialoog om samen belangrijke aandachtspunten vast te leggen in jullie weg naar een meer toegankelijke hulpverlening.  

Aan de hand van de 7 B’s van toegankelijkheid zetten we een professionele dialoog op met als doel aandacht voor de ervaringen uit de praktijk van de professionals. Met deze professionele dialoog willen we professionals prikkelen om hun blik te verruimen en om zelf (in team) verder stappen te kunnen zetten.

Verborgen beelden, waarden en normen worden, mede door de inbreng van ervaringskennis, verhelderd. Er wordt tijd en ruimte gemaakt voor persoonlijke reflectie en uitwisseling met elkaar. 

Interesse?

Wens je meer info over dit aanbod? Neem dan contact op met ons via de contactpagina:

Contacteer ons


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen