Ga naar belangrijkste inhoud.

Module: ‘De professionele dialoog’  

Module: ‘De professionele dialoog’  

Deze module is voor iedereen die empowermentprocessen bij mensen in ar-moede beter wil ondersteunen en effectief en verbindend wil communiceren in een professionele omgeving.

Wat houdt deze module in?

Omdat ervaringsdeskundigen zich inzetten om empowermentprocessen bij mensen in armoede te ondersteunen en verbindend te werken, gaat in deze module veel aandacht naar basishouding en gespreksvaardigheden.  

We maken gebruik van de dialoogmethodiek: ‘de professionele dialoog’. De professionele dialoog kan omschreven worden als een gesprek tussen collega’s of tussen collega’s en cliënten, over te bereiken doelen. De dialoog draait erom, telkens opnieuw ruimte te maken voor (nieuwe) inzichten die ontstaan in uitwisseling tussen mensen. Tussen collega’s of tussen collega’s en cliënten met verschillend referentiekader kan deze gespreksvorm tot verrassend nieuwe inzichten leiden waardoor 1 + 1 = 3. In de dialoog ontstaat er wederzijds leren dat alle partijen versterkt.  

Maar wat zijn dan de kenmerken van zo’n dialoog zodat die een bijdrage leveren aan de deskundigheidsbevordering van de gesprekspartners? Hoe pas je die kenmerken toe? Wat heb je nodig om daarmee aan de slag te gaan? Je ontdekt het in deze module.

Voor wie is de module geschikt?

De module is geschikt voor iedereen die empowermentprocessen bij mensen in armoede beter willen ondersteunen en effectief en verbindend willen communiceren in een professionele omgeving.  

Interesse?

Wens je meer info over dit aanbod? Neem dan contact op met ons via de contactpagina:

Contacteer ons


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen