Ga naar belangrijkste inhoud.

Netwerkevent 17 november 2023: ‘Ervaringsdeskundigheid: de kracht van het verschil’

Netwerkevent 17 november 2023: ‘Ervaringsdeskundigheid: de kracht van het verschil’

Op 17 november 2023 organiseert deLink een netwerkevent over het belang van en het recht op opgeleide ervaringsdeskundigheid. We grijpen terug naar de kern dat ieder individu recht heeft op opgeleid te worden en elke organisatie het maatschappelijk recht heeft om met ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting te werken. 

We zullen onder meer stilstaan bij vraagstukken, zoals: "Hoe kunnen we ervaringsdeskundigheid ruimer inzetten?", "Hoe maak je als organisatie het verschil door met ervaringsdeskundigen samen te werken?", "Hoe maakt een ervaringsdeskundige het verschil in jouw organisatie en hoe maken we dit prominenter zichtbaar naar andere organisaties toe?", ...

Netwerkevent 17 november 2023: ‘Ervaringsdeskundigheid: de kracht van het verschil’ - De Link
Franky Dautzenberg, opgeleide ervaringsdeskundige bij Pleegzorg

“Tussen alle mensen zitten missing linken: hoe groter het verschil van leefwereld, hoe dieper deze kloof is en hoe moeilijker ze te overbruggen is. De missing link gaat over een wederzijds niet kennen van elkaars leefwereld, elkaars gevoelens en verwachtingen, elkaars waarden en normen, elkaars denkpatronen en oplossingsstrategieën, elkaars evidenties, enz..

De missing link gaat evenzeer over het zich niet bewust zijn dat men al die aspecten van elkaars leefwereld niet kent. Door los te komen van je vooropgestelde ideeën en door écht te kijken en te luisteren naar elkaar, kan er pas wederzijds begrip ontstaan.”

Schrijf je hier in voor het netwerkevent

Wat houdt het netwerkevent op 17 november in en voor wie is deze bedoeld?

Op 17 november 2023 organiseert deLink een netwerkevent over het belang van en het recht op opgeleide ervaringsdeskundigheid. We grijpen terug naar de kernboodschap dat ieder individu recht heeft op opgeleid te worden en elke organisatie het maatschappelijk recht heeft om met ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting te werken. 

We willen op deze dag dus iedereen samenbrengen die interesse heeft in ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid in de meest ruime zin van het woord (denk aan o.m. (opgeleide) ervaringsdeskundigen, medewerkers van organisaties, beleidsmensen en medewerkers uit het onderwijs).

Het programma

Hieronder vind je het programma van het netwerkevent terug:

9u00-9u30 Onthaal
9u30-9u40 Inleidend woord: Carry Flamant en Lina Neeb (deLink vzw)
9u40-10u10 Inleidend woord: Henk Van Hootegem (het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting)
10u10 – 10u40 Tijs Van Steenberghe (HOGent)
10u40-11u00 Koffiepauze
11u00-11u30 Ludo Heylen (Cego Onderzoek en Ontwikkeling KU Leuven) en Nebahat Deveci (deLink vzw)
11u30-12u00 Els Draeck (Vlaams Patiëntenplatform)
Anna de Laat (Pleegzorg en Vertrouwenscentrum Kindermishandeling)
12u00-12u30 Vragenrondje: vragen uit het publiek
12u30-13u30 Lunch
13u30-15u00 Drie actietafels : 

  • Netwerkversterking (Katleen Heussen en Nebahat Deveci – deLink vzw)
  • Opleiding en Tewerkstelling (Carry Flamant en Lieve Maesmans – deLink vzw)
  • Kracht van de ervaringsdeskundige (Tijs Van Steenberghe – HoGent en Brigitte Van der Herten – deLink vzw)
15u00-15u20 Plenair terugkoppelmoment
15u20-15u50 Interview Minister Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebesrijding door Cassy Van de Wynckel (deLink vzw)
15u50-17u15 Receptie

 

Locatie

Odisee – Campus Schaarbeek
Huart Hamoirlaan 136
1030 Schaerbeek

Prijs van het netwerkevent

Het netwerkevent is volledig gratis*.

Voor organisaties die dit graag wensen, bestaat de gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te doen op het volgende bankrekeningnummer: IBAN BE22 8900 2439 7147, onder vermelding van ‘Vrijwillige bijdrage voor het netwerkevenement op 17/11’.

In geval je bent ingeschreven, maar niet komt opdagen, wordt er wel een “no show fee” aangerekend van €40 ter vergoeding van de catering.

Hoe kan je je inschrijven voor dit netwerkevent?

Via onderstaande link kom je op het inschrijvingsformulier terecht:

Ik wens me in te schrijven voor het netwerkevent


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen