Ga naar belangrijkste inhoud.

Beroepskwalificatiedossier

Beroepskwalificatiedossier

Van zodra het beroepskwalificatiedossier beschikbaar is, kan je dit via deze weg terugvinden.

Door werkgevers van ervaringsdeskundigen armoede en sociale uitsluiting en GGZ wordt samengewerkt aan een dossier voor de beroepskwalificatie van alle ervaringsdeskundigen. Hierin wordt vastgelegd wat je moet kennen en kunnen om dit beroep uit te oefenen.

Dit dossier zal de basis vormen voor de nieuwe opleidingen tot ervaringsdeskundige in de verschillende welzijnssectoren.

Van zodra het beroepskwalificatiedossier goedgekeurd is, kan je dit via deze weg terugvinden.

Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen