Ga naar belangrijkste inhoud.

Beroepskwalificatiedossier

Beroepskwalificatiedossier

Op 30 juni 2023 studeerde de laatste lichting professionele ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting af. Sindsdien zetten wij ons als organisatie in voor de uitwerking van een nieuwe opleiding. Volg hier het proces op de voet.

In december 2022 werd het overleg voor de afwerking van het beroepskwalificatiedossier (BKD) Ervaringsdeskundige terug opgestart. Met veel ijver en enthousiasme werkten we samen met medewerkers van Zorgnet-Icuro aan de laatste komma’s en letters van dit dossier. Een medewerker van AHOVOKS leidde het overleg in goede banen en zorgde ervoor dat het beroepskwalificatiedossier zo wordt opgesteld dat iedereen het kan lezen en begrijpen.

Het beroepskwalificatiedossier bestaat uit 2 delen: deel 1 gaat over de competenties, autonomie en verantwoordelijkheid voor een ervaringsdeskundige ‘Basiswerk’ en deel 2 over de competenties, autonomie en verantwoordelijkheid voor een ervaringsdeskundige ‘Beleidswerk’.

Samen met Zorgnet-Icuro (Vlaams netwerk van zorgorganisaties) werkten we aan een ‘generiek beroepsprofiel’, één voor basiswerk en één voor beleidswerk. Dit wil zeggen dat de competenties die in dit beroepskwalificatiedossier beschreven zijn voor elke ervaringsdeskundige, waar die ook werkt, dezelfde zijn. Zo zal bijv. een ervaringsdeskundige basiswerk in de verslavingszorg over dezelfde competenties beschikken als een ervaringsdeskundige basiswerk in geestelijke gezondheidszorg of in armoede.

Er zullen zeker ook nog verschillen zijn. De verschillen tussen ervaringsdeskundigen komen voort uit de verworven individuele en collectieve ervaringskennis en of men basiswerk of beleidswerk doet.

Zodra het beroepskwalificatiedossier volledig afgewerkt was, werd het ingediend bij de ‘valideringscommissie’ van AHOVOKS. En goed nieuws! Deze commissie beoordeelde dat het beroepskwalificatiedossier generiek is en aan alle eisen voldoet. Het werd dan ook op 13 september door de valideringscommissie goedgekeurd.

Uitgerekend op 17 oktober, de Werelddag van het Verzet tegen Armoede, ontvingen we het heugelijke nieuws dat het beroepskwalificatiedossier ervaringsdeskundige basiswerk door de inschalingscommissie van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) werd ingeschaald op niveau 4, wat overeenstemt met het volwassenenonderwijs. Het beroepskwalificatiedossier ervaringsdeskundige (beleidswerk) werd ingeschaald op niveau 5, wat overeenstemt met een graduaat.

De volgende stap werd de goedkeuring door de Vlaamse regering. Deze gaf op 12 januari 2024 groen licht voor de opstart van nieuwe opleidingen voor ervaringsdeskundigen. De opleidingen zullen mensen die armoede of sociale uitsluiting hebben meegemaakt, de tools geven om met hun ervaringen het verschil te maken in het maatschappelijke werkveld.

Op 15 januari 2024 schreef deLink hierover een persbericht.

Samen met andere organisaties gaan we nu op zoek naar partners om de opleidingen te organiseren en willen we op zoek gaan naar de nodige middelen om ervaringsdeskundigheid in de procesbegeleiding van deze opleidingen in te brengen.

Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen