Ga naar belangrijkste inhoud.

Vlaamse regering geeft groen licht voor nieuwe opleidingen voor ervaringsdeskundigen 

Vlaamse regering geeft groen licht voor nieuwe opleidingen voor ervaringsdeskundigen 

Op 12 januari 2024 gaf de Vlaamse regering groen licht voor de opstart van nieuwe opleidingen voor ervaringsdeskundigen. De opleidingen zullen mensen die armoede of sociale uitsluiting hebben meegemaakt, de tools geven om met hun ervaringen het verschil te maken in het maatschappelijke werkveld. Lees hier het volledige persbericht, geschreven door deLink.

deLink Brussel - Vlaamse regering geeft groen licht voor nieuwe opleidingen voor ervaringsdeskundigen

Brussel, 15 januari 2024 – De Vlaamse regering heeft groen licht gegeven voor de opstart van nieuwe opleidingen voor ervaringsdeskundigen.
De opleidingen zullen mensen die armoede of sociale uitsluiting hebben meegemaakt, de tools geven om met hun ervaringen het verschil te maken in het maatschappelijke werkveld. Onder andere deLink vzw is een van de organisaties die verheugd is met deze goedkeuring. De vzw organiseert opleidingen en helpt andere organisaties met adviezen voor een inclusievere werking. deLink gaat nu op zoek naar partners om de opleidingen te organiseren en naar financiering zodat ervaringsdeskundigheid in de procesbegeleiding van deze opleidingen kunnen worden ingevoerd.

Voor de sociale sector zijn ervaringsdeskundigen een belangrijke aanvulling op het werkveld. Situaties die leiden tot sociale uitsluiting (armoede, geestelijke gezondheid,…) zorgen er immers voor dat mensen uit kansengroepen bepaalde drempels ervaren in het dagelijks leven en daardoor geen of weinig toegang hebben tot bepaalde dienstverlening, ervaringen en nog veel meer. Voor mensen die geen ervaring hebben met zulke situaties is het vaak moeilijk om te zien of te begrijpen waar deze moeilijkheden net liggen. Net daarom zijn organisaties die inzetten op ervaringsdeskundigen zo waardevol.

DeLink vzw is zo’n organisatie. Zij zoeken naar de link, oftewel de schakel tussen mensen die armoede en sociale uitsluiting hebben ervaren en het deel van de maatschappij dat dit niet heeft meegemaakt. Dit doen ze onder andere door advies en ondersteuning te geven aan lokale en bovenlokale besturen, scholen en andere organisaties die bewuster wil omgaan met sociale uitsluiting en armoede. Via ondersteunende trajecten, die deLink aanbiedt, leren actoren meer over welke drempels mensen uit kansengroepen kunnen ervaren en krijgen ze tips over hoe ze die drempels binnen hun organisatie weg kunnen werken.
Hoe minder drempels in onze samenleving, hoe meer mensen namelijk de kans krijgen om zichzelf te ontplooien en te groeien op economisch en sociaal vlak. 

“Wij verzorgen onder andere trajecten voor VDAB, zodat hun begeleiders werkzoekenden uit een (kans)armoedesituatie beter kunnen opvangen en begeleiden naar een baan,” zegt Lina Neeb, inhoudelijk coördinatrice van deLink vzw. “Maar we doen nog veel meer. De kern van onze organisatie is dat we samen met andere actoren de drempels die mensen uit kansengroepen kunnen ervaren identificeren. Onze opgeleide ervaringsdeskundigen gaan dan samen met onze cliënten op zoek naar drempelverlagende oplossingen. En die oplossingen zijn breed, gaande van taaladvies voor een toegankelijke vragenlijst tot toekomstige leerkrachten bewust maken van de signalen van (kans)armoede en hoe zij hier best mee omgaan in de klas.” 

Ervaring werkt. 

Uniek aan deLink is dat opgeleide ervaringsdeskundigen centraal staan in hun werking en deze ook inschakelen bij opdrachten en trajecten van derde organisaties. Hun werking toont onmiddellijk ook aan waarom de goedkeuring van de opleiding door de Vlaamse Overheid zo essentieel is. Niemand weet namelijk beter wat armoede is en welk effect dit heeft op een leven, dan iemand die zelf een armoede ervaring heeft.

Een opleiding tot ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting geeft mensen met een rugzakje aan sociale problematiek de tools in handen om hun ervaringen om te zetten in kennis die gebruikt kan worden om drempelverlagende initiatieven te ontwikkelen.  

“Mensen die zelf armoede of sociale uitsluiting hebben meegemaakt op welke manier dan ook, hebben door hun ervaring een diepe kennis over het onderwerp. Deze inzichten zijn essentieel als we situaties van sociaal onrecht willen bestrijden. Daarom staan we met deLink te popelen om weer opleidingen tot ervaringsdeskundige vorm te geven. Wij willen geen enkel inzicht verloren laten gaan dat het verschil kan maken in deze sociale strijd. ” Brigitte Van der Herten, inhoudelijke coördinatrice en opgeleide ervaringsdeskundige 

DeLink vzw en de andere organisaties die samen met hen de aanvraag voor de opleiding hebben ingediend gaan nu op zoek naar partners in onder andere hogescholen en CVO’s om de opleiding te organiseren en vorm te geven.  

Voor meer informatie over dit persbericht: 

Natascha Clerinx, communicatiemedewerker deLink vzw
Tel: 0496/22.20.27
Mail: natascha.clerinx@delinkarmoede.be 


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen