Ga naar belangrijkste inhoud.

Het Link-effect in actie: POWER UP-project in Eeklo

Het Link-effect in actie: POWER UP-project in Eeklo

Onze opgeleide ervaringsdeskundige Annick Vanhove ging aan de slag bij het project POWER-UP in Eeklo. Dit project wil groene energie toegankelijker en betaalbaarder maken voor kwetsbare gezinnen. Lees hier over hoe wij het Link Effect toepasten bij POWER-UP om de drempels tussen het project en mensen in energiearmoede, weg te werken.

POWER UP project Eeklo: energiearmoede bestrijden door groene energie toegankelijk te maken voor kwetsbare gezinnen. Welke cruciale rol speelde deLink in dit project? 

De opgeleide ervaringsdeskundige van deLink was vanaf het begin een cruciale partner in dit project. Zij moest de doelgroep van mensen in armoede en sociale uitsluiting sensibiliseren en warm maken voor dit coöperatieve energieproject. Ervaringsdeskundige Annick Vanhove draaide dit met een externe tandem (ambtenaar Stad Eeklo) en werkte hiervoor vindplaatsgericht (in een wijkcentrum/armoedevereniging). 

In onze samenleving, waar de energieprijzen de laatste jaren de pan uit swingen, staan maatschappelijk kwetsbare gezinnen voor een loodzware uitdaging. De voortdurende – en al dan niet verantwoorde – kostenstijging van de traditionele energiebronnen maakt het voor hen steeds moeilijker om hun energierekeningen af te lossen. Ruim 20% van de Belgische gezinnen leeft in energiearmoede. Bij sociale huurders loopt dit zelfs op tot ruim 40%. Heel wat van deze gezinnen worden ook afgesloten door hun energieleverancier wegens schulden. 

Te midden van dit prijzencircus biedt groene energie een beloftevolle uitweg. Het bedrijf Ecopower biedt via windenergie dit alternatief aan, maar wil dit nu ook toegankelijker maken voor alle huishoudens, en specifiek voor de meest kwetsbare gezinnen (zelfs voor gezinnen met schulden). Via het Europees gesubsidieerde pilootproject ‘POWER UP’ willen ze, samen met Stad Eeklo en een aantal sociale partners, dit realiseren, zodat de gezinnen mee kunnen genieten van de opbrengsten van bestaande windturbines (en zo ook – naast het milieuvriendelijke aspect – ook beduidend minder moeten betalen voor hun energie en dit op lange termijn). 

Bedoeling is de kwetsbare gezinnen hierbij te betrekken als volwaardige partner, vandaar de betrokkenheid van een aantal sociale organisaties. We werpen een blik op deze partners, waaronder deLink zelf, die sterk samenwerken om een verschil te maken. We onderzoeken hoe lokale overheden, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties (naast deLink ook Centrum Basiseducatie Ligo, armoedevereniging De Kring) de handen ineenslaan om kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Door middel van persoonlijke getuigenissen en inzichten van experts onthullen we de potentie van het ‘POWER UP’ project om niet alleen energiearmoede aan te pakken, maar ook om de levenskwaliteit van kwetsbare gezinnen te versterken. 

Lees het volledige Link-effect in actie via deze weg

Topics die in het uitgebreide artikel aan bod komen:

  • POWER UP: een grootschalig Europees project 
  • Partners met een gedeelde missie: deLink, Stad Eeklo en Ligo Meetjesland 
  • Kracht van ervaringsdeskundigheid 
  • De uitdagingen en creatieve oplossingen 
  • De toekomst van “POWER UP” en de rol van lokale besturen 

Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen