Ga naar belangrijkste inhoud.

Bevraging: ‘Organisatiefoto voor inzet ervaringsdeskundige’ met schriftelijke terugkoppeling

Bevraging: ‘Organisatiefoto voor inzet ervaringsdeskundige’ met schriftelijke terugkoppeling

Hoe kan je de nieuwe job van een ervaringsdeskundige gepast integreren binnen jouw organisatie of team?

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

Voor een goede integratie van een nieuwe collega ervaringsdeskundige is een zorgvuldige inbedding belangrijk. Naast nagaan van een gewenst functieprofiel, dat bestaat uit taken en competenties, onderstrepen we het belang van een goede afstemming met vooropgestelde doelstellingen in overeenstemming met de missie, visie en strategie van jouw organisatie. Daarbij is het belangrijk om rekening te houden met ook de structuur en cultuur van jouw organisatie.

Om organisaties hierin beter te ondersteunen ontwikkelden we een vragenlijst. De gegevens uit de bevraging geven ons een beter zicht op de mogelijkheden van zowel de organisatie als de ervaringsdeskundige. De antwoorden dragen bij tot de professionalisering van de inzet van ervaringsdeskundigheid in organisaties.

Interesse?

Wens je meer info over dit aanbod? Neem dan contact op met ons via de contactpagina:

Contacteer ons


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen