Ga naar belangrijkste inhoud.

Het beroepskwalificatiedossier in afwerkingsfase

Het beroepskwalificatiedossier in afwerkingsfase

In december werd het overleg voor de afwerking van het beroepskwalificatiedossier (BKD) Ervaringsdeskundige terug opgestart.

Benieuwd naar de meest actuele stand van zaken? Lees het in onderstaand artikel.

Lieve_Maesmans_methodiekondersteuner bij deLink vzw en Pleegzorg
Lieve Maesmans, methodiekondersteuner bij deLink vzw en Pleegzorg

In december werd het overleg voor de afwerking van het beroepskwalificatiedossier (BKD) Ervaringsdeskundige terug opgestart. Met veel ijver en enthousiasme werken we samen met medewerkers van Zorgnet-Icuro aan de laatste komma’s en letters van dit dossier. Een medewerker van AHOVOKS leidt het overleg in goede banen en zorgt ervoor dat het beroepskwalificatiedossier zo wordt opgesteld dat iedereen het kan lezen en begrijpen.  

En het gaat goed vooruit, we kunnen bijna naar de volgende stap. 

Via deze link kan je hier meer over lezen.    

Een beroepskwalificatiedossier maak je door een beroep te definiëren, de nodige competenties te bepalen en de context, autonomie en verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar te beschrijven. Het zijn de werkgevers die een beroepskwalificatiedossier uitwerken op basis van ervaringen en verwachtingen van het werkveld. Een beroepskwalificatiedossier is geen functieprofiel of takenpakket. Dit wordt per job apart door de werkgever opgesteld.  

In de eerste fase bereidde deLink dit dossier voor met het Agentschap Opgroeien, POD-MI federale overheid, Samenlevensopbouw Brussel, UCLL – opleiding maatschappelijk werk, VDAB, Pleegzorg en Welzijnszorg vzw. Een ervaringsdeskundige en collega uit deze organisaties namen deel aan de overlegmomenten.  

VIVO social profit (Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding) en SOM (federatie van sociale ondernemingen) dienen samen met deLink en Zorgnet-Icuro dit dossier in bij AHOVOKS (Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen).   

Het beroepskwalificatiedossier bestaat uit 2 delen: deel 1 gaat over de competenties, autonomie en verantwoordelijkheid voor een ervaringsdeskundige ‘Basiswerk’ en deel 2 over de competenties, autonomie en verantwoordelijkheid voor een ervaringsdeskundige ‘Beleidswerk’. 

Samen met Zorgnet-Icuro (Vlaams netwerk van zorgorganisaties) streven we naar een ‘generiek beroepsprofiel’, één voor basiswerk en één voor beleidswerk. Dit wil zeggen dat de competenties die in dit beroepskwalificatiedossier beschreven zijn voor elke ervaringsdeskundige, waar die ook werkt, dezelfde zijn. Zo zal bijv. een ervaringsdeskundige basiswerk in de verslavingszorg over dezelfde competenties beschikken als een ervaringsdeskundige basiswerk in geestelijke gezondheidszorg of in armoede. Er zullen zeker ook nog verschillen zijn. De verschillen tussen ervaringsdeskundigen komen voort uit de verworven individuele en collectieve ervaringskennis en of men basiswerk of beleidswerk doet.  

In december zijn we met veel goesting terug kunnen starten met het overleg om het beroepskwalificatiedossier tot in de puntjes af te werken. We nemen samen met medewerkers van Zorgnet-Icuro nog eens alles grondig door om ervoor te zorgen dat het volledige werkveld van ervaringsdeskundigheid terug te vinden is in het beroepskwalificatiedossier.  

Zo gauw het beroepskwalificatiedossier volledig is afgewerkt, kunnen we dit indienen bij de ‘valideringscommissie’ van AHOVOKS. Deze commissie bekijkt of het beroepskwalificatiedossier generiek is en voldoet aan alle eisen.

Als het beroepskwalificatiedossier door deze commissie is goedgekeurd kan het naar de ‘inschalingscommissie’. Deze laatste commissie bepaalt op welk onderwijsniveau een nieuwe opleiding tot ervaringsdeskundige gegeven zal worden, zoals bijv. op het niveau van het volwassenenonderwijs. En zo gauw de inschaling bekend is kunnen de scholen aan de slag met het ontwikkelen van opleidingsprofielen.

Een beroepskwalificatiedossier staat bestaande of nieuwe trajecten ter ondersteuning van het ontwikkelen van ervaringskennis niet in de weg. Organisaties die deze trajecten willen (blijven) aanbieden, kunnen dit (blijven) doen.   

Het beroepskwalificatiedossier is dus het fundament van het hele verdere verloop van opleidingen en het beroep voor ervaringsdeskundigen. Wij werken met plezier hieraan voort en kijken alvast uit naar het vervolg! 


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen