Ga naar belangrijkste inhoud.

Opgeleide Ervaringsdeskundige in Kansarmoede en Sociale Uitsluiting als Trajectondersteuner voor deLink vzw, Team Advies en Ondersteuning (m/v/x)

Opgeleide Ervaringsdeskundige in Kansarmoede en Sociale Uitsluiting als Trajectondersteuner voor deLink vzw, Team Advies en Ondersteuning (m/v/x)

deLink vzw rekruteert twee opgeleide ervaringsdeskundigen, waarvan een persoon voor onmiddellijke indiensttreding en een tweede persoon voor indiensttreding op 1 augustus 2023.

Onze organisatie

De kern van de missie van deLink vzw is de strijd voor armoedebestrijding, die tegemoetkomt aan de werkelijke behoeftes van mensen in kansarmoede en sociale uitsluiting. Mensen moeten de regie van hun leven willen, mogen en kunnen voeren. Om dat te realiseren is dialoog met mensen in armoede en sociale uitsluiting noodzakelijk in alle stappen. Daarom heeft deLink een methodiek ontwikkeld voor het opleiden en inzetten van ‘Ervaringsdeskundigen in Kansarmoede en Sociale uitsluiting’. Met ervaringsdeskundigen  verwijzen we naar mensen die kansarmoede aan den lijve ondervonden hebben en die via een opleiding hun eigen armoede-ervaring verwerkt en verruimd hebben en de nodige vaardigheden aangereikt krijgen om in een beroepscontext een brugfunctie te vervullen tussen de wereld van de “armen” en de “niet-armen”. De methodiek wordt gekenmerkt door een proces van co-creatie. Ervaringsdeskundigen werken nauw – vaak in duo – samen met “anders opgeleiden”. Door theoretische- en praktijkkennis in dialoog te combineren met ervaringskennis ontstaan unieke en authentieke inzichten of ‘verruimde ervaringskennis’. Deze verruimde ervaringskennis zetten wij in om met hulp- en dienstverleners of beleidsmakers en ook met mensen in kansarmoede en sociale uitsluiting zelf, betere armoedebestrijdingsstrategieën te ontwikkelen.

DeLink vzw staat in voor de coördinatie van de, in onze schoot geboren, opleiding tot ‘ervaringsdeskundige in kansarmoede en sociale uitsluiting’. DeLink biedt, op het werkveld, ook ondersteuning aan ervaringsdeskundigen en hun organisaties. Dit gebeurt door ons Team “Advies en Ondersteuning”. Dit team verzorgt vorming en -co-creatietrajecten in organisaties, instellingen en bedrijven. Via dit team worden duo’s van trajectondersteuners, waaronder opgeleide ervaringsdeskundigen, ingezet om de onderliggende dynamiek van kansarmoede en sociale uitsluiting in verschillende geledingen van de samenleving zichtbaar te maken. Zo willen we de basis leggen voor een betere beeldvorming en dialoog, zodat organisaties, onderwijs en beleid hun aanpak van armoede kunnen verbeteren.

 

deLink vzw rekruteert twee opgeleide ervaringsdeskundigen, waarvan een persoon voor onmiddellijke indiensttreding en een tweede persoon voor indiensttreding op 1 augustus 2023.

 

Jouw functie

 

De opgeleide ervaringsdeskundige trajectondersteuner (OED) van deLink staat, samen met een collega trajectondersteuner, in voor het uitvoeren van de vormings-, advies en coaching opdrachten bij externe organisaties.

 

Hij/zij brengt ervaringsdeskundigheid en -kennis over kansarmoede binnen in hulp -en dienstverlenende organisaties die werken met mensen in kansarmoede.

 

Hij/zij staat, samen met de andere leden van het team, in voor de goede werking en de verdere uitbouw van het Team Advies en Ondersteuning van vzw deLink.

 

 

De opgeleide ervaringsdeskundige werkt voor het uitvoeren van de volgende taken nauw samen met een collega trajectondersteuner:

 • Vormingen voorbereiden, plannen en geven rond kansarmoede en ervaringsdeskundigheid.
 • Onderzoek en analyse van de concrete noden en vragen.
 • Coaching van hulp -en dienstverleners/dienstverleensters en beleidsmedewerk(st)ers die met kansarmen werken.
 • Samenwerking met externe tandempartners in andere organisaties.
 • Deelname aan activiteiten gericht op het verkleinen van drempels voor kansarmen.
 • Analyse van documenten met “de bril” van mensen in kansarmoede.
 • Drempels en mogelijke oplossingen signaleren aan organisaties en/of beleidsactoren.
 • Adviseren van externe organisaties betreffende hun dienstverlening en beleid rond armoede.

 

Jouw Profiel

 • Je beschikt over het getuigschrift “Ervaringsdeskundige in kansarmoede en sociale uitsluiting”.
 • Je staat achter het ideeëngoed, de missie en de visie van vzw deLink en draagt deze uit
 • Je kan verbindend communiceren.
 • Je beschikt over een luisterende en zoekende open houding.
 • Je bent kritisch en zelfkritisch ingesteld.
 • Je kan krachtgericht werken.
 • Je kan zowel zelfstandig als in tandem werken.
 • Veel opdrachten worden uitgevoerd in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Maar we bekijken graag samen met jou wat jouw verplaatsingsmogelijkheden zijn.
 • Je beschikt over basiskennis ICT of je bent bereid om het te leren.

 

Wat wij jouw aanbieden

 

 • Je werkt nauw (in tandem) samen met een anders opgeleide trajectmedewerk(ster) en jullie worden in het opbouwen van deze aanpak ondersteund.
 • Je maakt deel uit van een enthousiast team van 15 medewerk(st)ers.
 • Je krijgt mogelijkheid tot vorming of bijscholing.
 • Je krijgt een laptop en een smartphone met simkaart/abonnement ter beschikking.
 • Je krijgt naast de wettelijke feestdagen en de wettelijke vakantiedagen ook leeftijdsgebonden vakantiedagen.
 • Je krijgt woon- werkverkeer met openbaar vervoer 100% terugbetaald en eventueel een fietsvergoeding.
 • Je krijgt een thuiswerk -en internetvergoeding.
 • Je hebt een voltijds contract van onbepaalde duur (80% is mogelijk).
 • Je gaat aan de slag onder barema PC 329, B2a, met aantoonbare werk- en levensanciënniteit (1 jaar per 5 levensjaren).
 • Jouw standplaats is in 1000 Brussel, Sint-Katelijnestraat 16-18.

 

 

Praktisch

deLink vzw rekruteert twee opgeleide ervaringsdeskundigen, waarvan een persoon voor onmiddellijke indiensttreding en een tweede persoon voor indiensttreding op 1 augustus 2023. Cursisten die in juni 2023 afstuderen, kunnen eveneens in aanmerking komen voor rekrutering op 1 augustus 2023.

 

Solliciteer vóór 14 maart 2023  door je CV en motivatiebrief op te sturen via mail naar brigitte.vanderherten@delinkarmoede.be

 

De gesprekken zullen doorgaan in Brussel. Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij Brigitte Van der Herten: brigitte.vanderherten@delinkarmoede.be


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen