Ga naar belangrijkste inhoud.

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan: deLink vzw ondersteunt samen met het Netwerk tegen Armoede 45 lokale bondgenotennetwerken

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan: deLink vzw ondersteunt samen met het Netwerk tegen Armoede 45 lokale bondgenotennetwerken

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan: De Link ondersteunt samen met het Netwerk tegen Armoede 45 lokale bondgenotennetwerken.

Beeld: Pexels

Tijdens de begrotingsgesprekken in september 2022 maakte de Vlaamse regering meer middelen vrij voor projecten die inzetten op de strijd tegen kinderarmoede. De focus ligt hierbij op het lokale niveau, waar nu al heel vaak diverse organisaties en instellingen goede initiatieven nemen om kinderarmoede te bestrijden, maar waar het soms nog spaak loopt op vlak van samenwerking.
Daarom schreef de bevoegde minister Dalle , na uitgebreid overleg met de relevante stakeholders ,waaronder deLink, in de zomer van 2023 een projectoproep uit.

Het doel:

Voor een looptijd van 2 tot 3 jaar worden lokale bondgenotennetwerken op poten zetten, die organisaties op het terrein met elkaar in contact brengen. Het doel is dat het aanbod in de sector beter op elkaar wordt afgestemd, dat de organisaties elkaar versterken en dat er een snellere, warmere toeleiding is van het aanbod naar de doelgroep. Nadien is het de bedoeling dat de goede praktijken van het project in de werking van de organisatie geïntegreerd worden.

Voor het netwerk dienden 151 organisaties een project in. Hiervan werden er 45 uitgekozen om van start te gaan. Er is 7 miljoen euro voorzien: 3 miljoen in 2023 en 4 miljoen in 2024  waarbij elk  individueel project maximaal 150.000 euro krijgt.

Ondersteunings- en vormingsaanbod

In het kader van deze oproep werd ook een ondersteunings- en vormingsaanbod voor alle lokale netwerken uitgewerkt met de Vlaamse administratie; dit zal worden opgenomen door het Vlaams Netwerk tegen Armoede (als projectpromotor en budgethouder) -die ook het geheel zal coördineren op bovenlokaal niveau- en dit prioritair in partnerschap met deLink vzw. Martine Moens is aangeworven als projectcoördinator bij het Netwerk, Daevy Amerlynck coördineert bij deLink.

De samenwerking met deLink- als erkende opleidings-en vormingsorganisatie voor opgeleide ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting- zal extra inzet mogelijk maken van een opgeleide ervaringsdeskundige in vormingen en procesbegeleiding. De ervaringsdeskundige van deLink zal steeds in tandem werken met de vormingsmedewerker van het netwerk. Zo is er – naast een beleidsmatige samenwerking- ook een concrete samenwerking ‘op het veld’ tussen Netwerk en deLink.

Het ondersteunings-en vormingsaanbod omvat basisvormingen, verdiepende vormingen (thematisch en werken rond participatieve basishoudingen, stress-sensitief werken,…), intervisie (expertise vanuit De Link en het Netwerk in thema’s jongeren, verslaving, migratie, justitie, tewerkstelling, vrijetijd) , coaching en proces-en trajectbegeleiding (procesgericht werken met partnerschappen op lokaal niveau). Deze proces-en trajectbegeleiding vanuit opgeleide ervaringsdeskundigheid impliceert o.m. : het bewaken en binnenbrengen stem van de doelgroep door de ervaringsdeskundige, het fungeren als brug- en tolkfunctie tussen partners en/of de doelgroep, het bewaken van beleidslijnen, het begeleiden van breed en warm/krachtgericht onthaal, het werken rond gericht aanmelden en doorverwijzen, het screenen & ontwikkelen van materiaal, het vorm geven van reflectie- en focusgroepen, het bevragen van doelgroepen, …

Daarnaast bieden we inspiratiemomenten diverse keren per jaar en is er nauw contact met een nieuwsbrief en een interactieve digitale plek.

Er zijn reeds 19 projecten van start gegaan in december 2023, 26 projecten startten op 1 februari. De projecten zitten over gans Vlaanderen verspreid en zijn verdeeld over de provincies : Oost-Vlaanderen heeft 14 projecten, West-Vlaanderen 5 projecten, Antwerpen 13 projecten, Brussel 6 projecten, Vlaams-Brabant 2 projecten en Limburg heeft 5 projecten. Er is een grote diversiteit in de projecten : sommige moeten nog medewerkers aanwerven, anderen zijn direct van start gegaan. Er zijn dan ook diverse ondersteuningsnoden; hier willen we zicht op krijgen via de regionale startdagen die in april werden georganiseerd in de 5 provincies. We gaan dan effectief qua ondersteuning en vorming van start vanaf mei.


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen