Ga naar belangrijkste inhoud.

Vacature vormings- en trajectmedewerk(st)er bij vzw deLink, Team Advies en Ondersteuning  (m/v/x)

Vacature vormings- en trajectmedewerk(st)er bij vzw deLink, Team Advies en Ondersteuning  (m/v/x)

Word jij onze nieuwe collega vormings- en trajectmedewerk(st)er? Je werkt nauw samen met een ervaringsdeskundige tandempartner in het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van werksessies. Ben je een ware teamplayer en netwerker, wil je meewerken aan de ontwikkeling van begeleidings- en vormingspakketten, die als basis dienen voor de dienstverlening? Lees dan zeker verder!

Onze organisatie

De kern van de missie van deLink vzw is de strijd voor armoedebestrijding, die tegemoetkomt aan de werkelijke behoeftes van mensen in armoede en sociale uitsluiting. Mensen moeten de regie van hun leven willen, mogen en kunnen voeren. Om dat te realiseren is dialoog met mensen in armoede en sociale uitsluiting noodzakelijk in alle stappen. Daarom heeft deLink 20 jaar geleden een methodiek ontwikkeld voor het opleiden en inzetten van ‘Ervaringsdeskundigen in Armoede en Sociale uitsluiting’. Met ervaringsdeskundigen  verwijzen we naar mensen die armoede aan den lijve ondervonden hebben en die via een opleiding hun eigen armoede-ervaring verwerkt en verruimd hebben en de nodige vaardigheden aangereikt krijgen om in een beroepscontext een brugfunctie te vervullen tussen de wereld van de “armen” en de “niet-armen”. De methodiek wordt gekenmerkt door een proces van co-creatie. Ervaringsdeskundigen werken nauw – vaak in duo – samen met “anders opgeleiden”. Door theoretische- en praktijkkennis in dialoog te combineren met ervaringskennis ontstaan unieke en authentieke inzichten of ‘verruimde ervaringskennis’. Deze verruimde ervaringskennis zetten wij in om – opnieuw in dialoog – met hulp- en dienstverleners of beleidsmakers en ook met mensen in armoede en sociale uitsluiting zelf, betere armoedebestrijdingsstrategieën te ontwikkelen.

DeLink vzw staat in voor de coördinatie van de, in onze schoot geboren, opleiding tot ‘ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’.  DeLink biedt, op het werkveld, ook ondersteuning aan ervaringsdeskundigen en hun organisaties. Dit gebeurt vanuit ons Team “Advies en Ondersteuning”. Dit team verzorgt vorming en -co-creatietrajecten in organisaties, instellingen en bedrijven. Via dit team worden duo’s van trajectondersteuners, waaronder opgeleide ervaringsdeskundigen, ingezet om de onderliggende dynamiek van armoede en sociale uitsluiting in verschillende geledingen van de samenleving zichtbaar te maken. Zo willen we de basis leggen voor een betere beeldvorming en dialoog, zodat organisaties, onderwijs en beleid hun aanpak van armoede kunnen verbeteren.

 

Jouw functie

 • Je werkt in team aan de ontwikkeling van begeleidings -en vormingspakketten, die als basis dienen voor de dienstverlening.
 • Je bereidt, samen met een ervaringsdeskundige tandempartner, werksessies voor, voert de opdrachten uit en evalueert ze.
 • Je doet actief aan klantenwerving (projectoproepen opvolgen, aanvragen van potentiële klanten beantwoorden, vervolgtrajecten bij bestaande klanten bespreken, nieuwe klanten zoeken die aansluiten bij de prioritaire thema’s van de organisatie.

 

Profiel

 • Je bent doordrongen van het belang van ervaringskennis als derde pijler, naast theoretische- en praktijkkennis en draagt de visie uit, dat dit kan verwezenlijkt worden door de inzet van ervaringsdeskundigheid in alle fasen van een proces.
 • Je hebt inzicht in structurele en persoonlijke drempels in het overkomen van armoede en sociale uitsluiting en van de armoedesector in zijn geheel.
 • Je hebt inzicht in het welzijnslandschap -en beleid in Vlaanderen.
 • Je hebt ervaring in het ontwikkelen en begeleiden van vormingen of
 • Je hebt inzicht in groepsprocessen en kan daar professioneel op inspelen.

 

Competenties

 • Je kan verbindend en geweldloos communiceren.
 • Je kan helder presenteren en tussenkomen.
 • Je kan krachtgericht werken.
 • Je hebt didactisch vermogen.
 • Je kan actief luisteren.
 • Je kan goed feedback geven en ontvangen.
 • Je kan goed samenwerken in teamverband alsook zelfstandig werken.
 • Je bent sterk in projectmatig plannen.
 • Je spreekt en schrijft vlot en verstaanbaar Nederlands.
 • Je werkt vlot met microsoft office.

 

Wat wij jou bieden:

 • Je werkt nauw (in tandem) samen met ervaringsdeskundigen en wordt in het opbouwen van de samenwerkingsrelatie ondersteund.
 • Je maakt deel uit van een enthousiast team van 15 medewerk(st)ers.
 • Je krijgt mogelijkheid tot vorming of bijscholing.
 • Je krijgt een laptop en een smartphone ter beschikking.
 • Je hebt een voltijds contract van onbepaalde duur (80% is mogelijk).
 • Je gaat aan de slag onder PC 329.01 barema B1C (met aantoonbare relevante anciënniteit)
 • Je krijgt naast de wettelijke feestdagen en de wettelijke vakantiedagen ook leeftijdsgebonden vakantiedagen.
 • Je krijgt woon- werkverkeer met openbaar vervoer 100% terugbetaald en eventueel een fietsvergoeding.
 • Je krijgt een thuiswerk -en internetvergoeding.
 • Jouw standplaats is in 1000 Brussel, Sint-Katelijnestraat 16-18.

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer voor 31 januari 2023 met motivatiebrief en CV naar Lina Neeb, lina.neeb@delinkarmoede.be voor indiensttreding op 1 mei 2023.


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen