Ga naar belangrijkste inhoud.

Een gelukkig, voorspoedig en solidair 2023 gewenst!

Een gelukkig, voorspoedig en solidair 2023 gewenst!

Het nieuwe jaar is intussen al even ingezet en we wensen je van harte een gelukkig, voorspoedig en solidair nieuwjaar! In 2023 zullen we met nog meer overtuiging en enthousiasme onze nieuwe missie en visie kracht bijzetten in onze inspanningen voor structurele armoedebestrijding. 

Welke projecten, samenwerkingen en initiatieven op de agenda staan om onze missie en visie kracht bij te zetten?

Lina Neeb - inhoudelijk coördinator bij deLink
Lina Neeb, inhoudelijk coördinator bij deLink

Beste lezer (es), 

Het nieuwe jaar is ingezet en we wensen je van harte een gelukkig, voorspoedig en solidair nieuwjaar! 

In 2023 zullen we met nog meer overtuiging en enthousiasme onze nieuwe visie en missie kracht bijzetten in onze inspanningen voor structurele armoedebestrijding. 

Zo zal deLink ervaringsdeskundigen centraal blijven stellen in haar werking. Ervaringsdeskundigen hebben namelijk de unieke ervaring en kennis die nodig is om armoede effectief aan te pakken. We erkennen hierbij de nood om ervaringsdeskundigen in hun gekwetste binnenkant te erkennen, maar eveneens hun krachten en mogelijkheden in te zetten.  

We voorzien in 2023 een blijvend platform waar ervaringsdeskundigen elkaar kunnen ontmoeten en hun collectieve ervaringsdeskundigheid kunnen versterken. Eén van de initiatieven die hieronder valt, zijn onze studiedagen. Lees hier het e-zine over onze studiedag “Geletterdheid en Ervaringsdeskundigheid” die op 16 december plaatsvond. We waren verheugd met de vele positieve reacties, en we kijken dan ook uit naar de volgende studiedagen op 8 juni 2023 en in november 2023.  

Het komende jaar zetten we onze samenwerking met Zorgnet-Icuro (Vlaams netwerk van zorgorganisaties) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs verder om aan een ‘generiek beroepsprofiel’ voor ervaringsdeskundigen te werken. Met deze nieuwjaarswensen lichten we het belang van dit project verder toe.  

Uiteraard is de rode draad in deze projecten onze samenwerking met partners uit de civiele maatschappij, overheid en academische wereld om ons gezamenlijke doel van structurele armoedebestrijding te bereiken. Laten we het nieuwe jaar gebruiken om onze inspanningen te versterken in de structurele armoedebestrijding! 

Hartelijke groet, 

Het coördinatieteam, Jef, Brigitte, Elly en Lina 


Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen