Ga naar belangrijkste inhoud.

Module: ‘Armoede en de effecten van een leven in stress & schaarste’

Module: ‘Armoede en de effecten van een leven in stress & schaarste’

Deze module wil de blik verruimen en nieuwe mogelijkheden laten zien door in te zoomen op de wereld van gezinnen in armoede. Wat betekent het om in armoede te zijn opgegroeid? En welke gevolgen heeft dit ten opzichte van leren, leven en/of werk?

Om gepaste ondersteuning te bieden aan gezinnen in armoede staan we stil bij de gevolgen van armoede op het leven in zijn verschillende facetten. Wil je met jouw team meer inzicht in de leefwereld van gezinnen in armoede en de gevolgen van armoede op het leven in zijn verschillende facetten?

Inhoud van de module

Deze module wil de blik verruimen en nieuwe mogelijkheden laten zien door in te zoomen op de wereld van gezinnen in armoede. Wat betekent het om in armoede te zijn opgegroeid? En welke gevolgen heeft dit op het leven in zijn verschillende facetten? Hiervoor gaan we dieper in op het armoedeweb, zetten we verschillende brillen op om naar armoede te kijken, leren we over schaarste en wat het met je doet en geven we inzichten in wat we kunnen doen rond flankerend en structureel armoedebeleid. Dit alles met de klemtoon op ervaringsdeskundigheid. 

Andere modules die aansluiten bij deze module:

Deze module is toepasbaar in volgende sectoren:

  • Onderwijs
  • Werk
  • Justitie
  • Gezin
  • Welzijn
  • Vrije tijd

Duur van de module

De duur van de module varieert van een halve dag tot een dag, afhankelijk van de noden van de organisatie of het team.

Interesse in deze module of vragen over de prijs van deze module?

Wens je meer info over dit aanbod? Neem dan contact op met ons via de contactpagina:

Contacteer ons


Meer aanbod

Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen