Ga naar belangrijkste inhoud.

Module: ‘Armoede, wat kunnen wij als organisatie doen?’

Module: ‘Armoede, wat kunnen wij als organisatie doen?’

Wil je met jouw team aan de slag met inzichten vanuit leefwereld armoede en sociale uitsluiting en vanuit maatschappelijke uitsluitingsmechanismen?

Deze module bestaat in verschillende varianten. Kies hieronder de module die van toepassing is op jou.

Wil je met jouw team aan de slag met inzichten vanuit leefwereld armoede en sociale uitsluiting en uit maatschappelijke uitsluitingsmechanismen ter versterking van jouw werkpraktijken? Dan is deze basisvorming in armoede vanuit ervaringsdeskundigheid is voor jullie!

Inhoud van de module

Deze module bouwt verder op de module ‘Armoede en de effecten van een leven in stress en schaarste’ en zoomt in op theoretische kaders zoals het verschil in referentiekaders, het progressief universalisme, maatschappelijke kwetsbaarheid,  het principe van gelijke kansen, … aangevuld met ervaringsdeskundigheid.  

Andere modules die aansluiten bij deze module:

Deze module is toepasbaar in volgende sectoren:

  • Onderwijs
  • Werk
  • Justitie
  • Gezin
  • Welzijn
  • Vrije tijd

Duur van de module

De duur van de module varieert van een halve dag tot een dag, afhankelijk van de noden van de organisatie of het team.

Interesse in één van deze modules?

Wens je meer info over dit aanbod? Neem dan contact op met ons via de contactpagina:

Contacteer ons


Meer aanbod

Wat is het Link Effect?

Het Link Effect staat gelijk aan meer wederzijds begrip, inzicht, kennis, samenwerking, … tussen mensen in armoede en de samenleving. Dit Link Effect bereiken we door de inzet van ervaringsdeskundigheid als methodiek in armoedebestrijding.

Lees hier enkele ervaringen.

Hoe ervaren wij het om als opgeleide ervaringsdeskundige te werken?

“Je kan veel over armoede lezen, een hele bibliotheek vol als het moet. Maar al die onderzoeken raken nooit de kern van de binnenkant van mensen die heel hun leven uitgesloten zijn.”

Carry en Aaron - Opgeleide ervaringsdeskundigen
Mieja Engelen - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Interview De Link

“Wil je armoede bestrijden? Dan moet je in de probleemdefiniëring mensen die armoede kennen, laten meespreken.”

Mieja Engelen